Vyberte stránku

NAŠE SLUŽBY

KLIMATIZÁCIE

TEPELNÉ JEDNOTKY

ELEKTROINŠTALÁCIE

ELEKTROREVÍZIE

KLIMATIZÁCIE

Firma PROVECTUS ponúka zákazníkom nielen samotný predaj klimatizácie, ale v prvom rade odborný návrh, poradenstvo, výhodnú cenovú ponuku a samozrejme záručný a pozáručný servis. Ponúkame klimatizácie do bytov, klimatizácie do rodinných domov, ale tiež klimatizácie do kancelárií, skladov a výrobných hál.

Špeciálnym typom sú klimatizácie určené pre chladenie technických miestností, serverovní. Ich špecifikom je to, že sú schopné chladiť aj pri vonkajších teplotách okolo –15°C, prípadne nižších. Takéto klimatizácie do serverovne majú preto vždy vysokú kvalitu, ktorej však zodpovedá aj cena.

Nami preferované klimatizácie sú od renomovaných výrobcov DAIKIN a SAMSUNG, no v prípade špecifickej požiadavky zákazníka vieme zabezpečiť, t.j. dodanie, montáž a servis, aj klimatizácie od iných výrobcov . 

Mimo iné ponúkame aj technické chladenie a chillery.

TEPELNÉ JEDNOTKY

Tepelné čerpadlá Samsung EHS patria k špičkovým ekologickým systémom vykurovania a chladenia. Efektívne a jednoducho dokážu využívať energiu zeme, vody či vzduchu. Rozhodnite sa pre vysoko účinnú technológiu v kombinácii s nízkymi prevádzkovými nákladmi a prispejte tak k zachovaniu zelenej planéty pre budúce generácie.

K nesporným výhodám tepelných čerpadiel patrí vynikajúca energetická účinnosť, ktorá je zaručená vďaka systému Samsung EHS Mono. Systém môže prevádzkové náklady znížiť až o 36-60% v porovnaní s nákladmi konvenčných systémov.

Myslite moderne, myslite zelene

Inovatívna a vysoko účinná technológia tepelného čerpadla systému Samsung EHS Mono, má v porovnaní s konvenčnými systémami kotla výrazne nižšie emisie CO2. Dosiahnite využitie energie na najvyššej svetovej úrovni vďaka axiálnemu ventilátoru, vylepšenému kompresoru a novému výmenníku tepla. Pri efektívnom využívaní obnoviteľných zdrojov energie aj prostredníctvom tepelných čerpadiel, dochádza k eliminácii emisií CO2 a naša planéta tak zostane zelená.

ELEKTROINŠTALÁCIE

Naša spoločnosť poskytuje komplexnú škálu elektroinštalačných služieb.

 • kompletné elektroinštalácie bytov, domov, komerčných a priemyselných objektov

 • montáž svietidiel, lámp a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)

 • vnútorné elektroinštalácie v bytoch, domoch, v budovách a priemyselných objektoch do 1000V

 • oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000V

 • dodávka, montáž interiérových a exteriérových svietidiel, spínačov, zásuviek, snímačov, senzorov, videovrátnikov a domácich telefónov

 • montáž elektroinštalácie v rodinných domoch vrátane bleskozvodov a NN prípojok

ELEKTROREVÍZIE

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie). Naša spoločnosť vykonává východiskové, periodické a mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení vo všetkých typoch objektov vrátane:

 • byty

 • kancelárske priestory

 • rodinné domy, chaty

 • verejné budovy (školy, galérie, divadlá)

 • komerčné priestory (nákupné centrá, predajne, supermarkety, sklady)

 • zdravotnícke zariadenia (ambulancie, kliniky, nemocnince)

 • priemyselné budovy

 • poľnohospodárske objekty

 • staveniská, záhrady, parky

 • rekreačné zariadenia

 • elektrickí nízkonapäťové prípojky 

Kontakt

Telefon

+421 905 422 114

Email

provectus@provectus.sk

Adresa

M. R. Štefánika 2368/176,
075 01 Trebišov