Samsung AR 5000 Good2

Samsung AR 5000 Good2

Triangle dizajn. Zlepšená šírka a uhol výstupu zaisťujú širšie prúd vypuzovaného vzduchu a zmenšujú slepé miesta na minimum.

  • Výkonové rady 2,5; 3,5; 5 a 6.8 kW
  • SMART WIFI
  • Úspora až 80% energie

Nulová spotreba standby – úspora až 90%

Keď je zariadenie vypnuté, má vylepšený ovládací panel klimatizácie Samsung zanedbateľnú spotrebu energie a dosahuje až 90% úspory v pohotovostnom režimu v porovnaní s inými klimatizáciami.

Ľahká údržba

Na rozdiel od konvenčných filtrov, ku ktorým je často obtiažny pristup, Samsung klimatizačný Easy filter je umiestnený priamo v hornej časti jednotky. Takže se môže ľahko vybrať a vložiť späť – bez nutnosti otvoriť kryt a ťažko vyťahovat filter von. A pretože je Easy filter vybavený vrstvou proti prachu, tiež sa ľahko čistí.

Ušetríte až 80 % nákladov na energiu

Čo je Smart Invertor?

Smart Invertor spoločnosti Samsung ušetrí pri zapnutí klimatizácie až 80% energie. Ideálnu teplotu udržuje bez neustáleho vypínania a zapínania kompresoru.

Smart Invertor automaticky nastaví výkon tak, aby zariadenie fungovalo podľa rozdielov teploty, a zabezpečí vám optimálne pohodlie.

Klimatizácia bez Smart Invertora sa neustále vypína pri dosiahnutí nastavenej teploty, takže teplota v priestore kolíše. Chýba tak pocit pohody.

Najprv Vás rýchlo ochladí, potom chladí príjemne.

Klimatizácia Samsung začína chladiť vzduch rýchlo v režime Fast Cool (rýchle ochladenie) a potom se režim automaticky zmení na Comfort Cool (príjemné chladenie), pri ktorom udržuje požadovanú teplotu. Nebude vám teda chladno a nemusíte manuálne menit nastavenie alebo klimatizačné zariadenie zapínať a vypínať.

Úspora energie pre jedného

Pri režime Single User (jeden užívateľ) sa využívá menej kapacity kompresora. Znižuje sa tak spotreba energie a pri tom je zabezpečené chladné a príjemné prostredie. Môžete ho využívať keď ste sami a to i počas horúceho dňa, bez toho aby ste sa museli starať o účet za elektrinu. Znížená spotreba energie takisto napomáha ochrane životného prostredia.
Vynikajúci tvar pre chladenie.

Vynikajúci tvar pre chladenie.

Osviežujúcí chladný vzduch se tak dostane do všetkých rohov vašej miestnosti, bez akýchkoľvek slepých miest.

Rýchlejšia

Nová klimatizácia Samsung má o 26 % vyššiu rýchlosť chladenia v porovnaní s konvenčnou klimatizáciou Samsung.

Širšia

Zlepšená šírka a uhol výstupu takisto zabezpečujú širší prúd vyvukovaného vzduchu a zmenšujú splepé miesta na minimum.

Dýchajte zdravší vzduch

Vynikajúca technológia čistenia vzduchu Virus Doctor neutralizuje všetky škodliviny vo vzduchu a zároveň ničí baktérie, ktoré neodstránil filter. Zo všetkých škodlivín vo vzduchu sa stáva neškodná vodná para.

Healthy Air – odstránenie chrípkového vírusu

Skúška odstraňovania vírusu bola vykonaná s vírusom chrípky, najčastejším vírusom prenášaným vzduchom. Bola potvrdená schopnosť systému Virus Doctor účinne odstrániť viac ako 99% vírusu chrípky zo vzduchu. (Osvedčenie vydali: Korea – Yonsei University, Chungnam National University / Japonsko – Kitasato Environmental Science Center, Medical Center)

Ovládajte chladenie kedykoľvek, odkiaľkoľvek

Pretože môžete klimatizačné zariadenie ovládať pomocou “chytrého” telefónu alebo počítača, nemusíte mať nikdy strach, že ste omylom nechali klimatizáciu zapnutú. Pomocou tohoto zariadenia ju môžete ľahko vypnúť z vonku. Naviac ju môžete zapnúť ešte pred príchodom domov. Prichádzate tak vždy do vychladeného domu.

Spite ako bábätko

  • Fáza 1: Znížením teploty uľahčuje zaspávanie
  • Fáza 2: Uvoľní telo, teplota sa mierne zvyšuje
  • Fáza 3: Príjemné prúdenie vzduchu vás postupne prebudí. Budete sa cítiť oddýchnutý.