3. marca 2017

Tepelné čerpadlo Daikin

Tepelné čerpadlá Daikin predstavujú vysoko energeticky účinné riešenia tepelných čerpadiel, ktoré získavajú teplo z okolitého prostredia. Ponúkame vám sofistikované, ekonomické ale najmä ekologické a revolučné systémy tepelných čerpadiel, ktoré vám ponúkajú celoročný komfort. Rozhodnite sa pre tepelné čerpadlá Daikin, moderné riešenia pre váš maximálny komfort.

Zelená pre váš domov a peňaženku

Voľba tepelného čerpadla predstavuje ekologické riešenie, ktoré inteligentným spôsobom znižuje spotrebu energie. Pri jeho komplexnom a celoročnom využívaní sa doba návratnosti počiatočnej investície skracuje. Tepelné čerpadlo dokáže vašej domácnosti zabezpečiť vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody, aktívne či pasívne chladenie či dokonca ohrev bazéna.

Teplo dokáže extrahovať z alternatívnych zdrojov tepla akými sú vzduch, pôda, povrchová voda, podzemná voda, hlbinné horniny ale aj odpadové médiá akými sú vzduch, voda, či rôzne iné odpadové látky. A to všetko ekologicky a najmä ekonomicky.

Ponúkame vám tepelné čerpadlá Daikin a Samsung, avšak v prípade špecifických požiadaviek zákazníka vám vieme zabezpečiť spolu s komplexnými službami aj tepelné čerpadlá značiek ako Panasonic, Mitsubishi, Toshiba, LG, Gree či Fujitsu.

Daikin Altherma – inovatívna hybridná technológia

Systémy tepelných čerpadiel Daikin Altherma typu vzduch-voda, predstavujú v porovnaní s tradičnými systémami na fosílne palivá, trikrát účinnejší spôsob vykurovania či ohrevu teplej vody. Hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma v sebe spája pokročilú technológiu tepelného čerpadla a vysoko účinnú technológiu plynového kondenzačného kotla.

K nesporným výhodám tepelného čerpadla patrí schopnosť prispôsobiť sa akýmkoľvek klimatickým podmienkam, čím sa stáva vhodnou voľbou pre každú Slovenskú domácnosť či firmu.

Vyberte si efektívny alternatívny vykurovací systém, systém ktorý vám prináša maximálny komfort počas celého roka.

Tepelné čerpadlo Daikin je z hľadiska prevádzkových prostriedkov výhodným ekonomickým riešením pre vykurovanie a ohrev úžitkovej vody. Návratnosť vyššej investície je závislá najmä od spôsobu jeho použitia a využitia. Pohybuje sa vo veľmi veľkom rozsahu a to od 2 do 12 rokov, prípadne aj viac. Najrýchlejšia návratnosť je vtedy, ak sa tepelné čerpadlo využíva celoročne a komplexne, napríklad na vykurovanie, na aktívne alebo pasívne chladenie, na prípravu teplej úžitkovej vody, na ohrev bazéna… Tepelné čerpadlá získavajú teplo z okolitého prostredia. Prevažne sú to vzduch, pôda, povrchová voda, podzemná voda, hlbinné horniny, ale aj odpadové médiá či už vzduch, voda alebo iné odpadové látky. Ponúkame tepelné čerpadlá výrobcov DAIKIN a SAMSUNG. V prípade špecifickej požiadavky zákazníka vieme zabezpečiť, t.j. dodanie, montáž a servis aj tepelné čerpadlá od iných výrobcov – ako sú napríklad Panasonic, Mitsubishi, Toshiba, LG, Gree, Fujitsu…

Zníženie emisií CO2 a využitia primárnej energie s ohľadom na ciele EÚ 20-20-20

Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch ako zdroj (ASHP) patria medzi dobre zavedenú technológiu s obnoviteľným zdrojom na vykurovanie a chladenie budov. Postupom rokov sa ich návrh optimalizoval, aby sa zvýšila účinnosť (a znížila spotreba el. energie) a používané chladivá sa nahradili náhradami, ktoré sú vďaka ich nižšiemu potenciálu spôsobovať globálne otepľovanie (GWP), šetrnejšie k životnému prostrediu. Keďže jednotky ASHP využívajú vzduch je možné ich použiť ako zdroj vykurovania s obnoviteľnou energiou. Hlavnou slabinou jednotiek ASHP je však to, že ich účinnosť sa znižuje pri vyšších prietokových teplotách: pre určitý vykurovací výkon sa vyžaduje viac energie, čím je nižší koeficient výkonnosti (COP) a vyšší účet za energiu. Vyššie prietokové teploty sú potrebné, ak sa v dome používajú radiátory ako výhrevné telesá. Tepelné čerpadlá Hybrid ponúkajú na to riešenie kombináciou tepelných čerpadiel a plynových kondenzačných kotlov.

Vďaka inteligentnému prepínaniu medzi režimom tepelného čerpadla, hybridným režimom a prevádzkou kotla čerpadlá Hybrid spĺňajú 3 základné požiadavky Smernice 20-20-20:

  • Menej emisií CO2
  • Väčšie využitie obnoviteľnej energie
  • Menšie využitie primárnej energie oproti bežnej prevádzke

Flexibilita používania s ohľadom na vykurovací systém a vek/kvalitu izolácie budovy

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid je flexibilné ohľadom typu budovy, v ktorej je nainštalované a typu použitého vykurovacieho telesa. Je možné ho nainštalovať do každej budovy bez ohľadu na rok výstavby a kvalitu izolácie, pretože kombinuje technológiu plynového kondenzačného kotla s tepelným čerpadlom využívajúcim vzduch ako zdroj. Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid môže okrem toho pripravovať teploty prietoku vody od 25°C až do 80°C, čím je vhodné na použitie do príbytkov s každým typom výhrevného telesa, vrátane jednotiek fan-coil, podlahového vykurovania a radiátorov. Hybrid je možné použiť vo všetkých klimatických pásmach, so všetkými výhrevnými telesami a v každom type domu.

Princípy hybridnej prevádzky

Hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma nepretržite monitoruje systémové parametre a teploty. Maximalizuje systémovú účinnosť v reálnom čase a zakaždým prevádzkuje systém tým najúčinnejším spôsobom. Pri vykurovaní sa rozlišujú štyri rôzne prevádzkové režimy:
Stiahnuť brožúru

  • Prevádzkový režim Len tepelné čerpadlo
  • Prvý Hybridný prevádzkový režim
  • Druhý Hybridný prevádzkový režim
  • Prevádzkový režim Len kotol

Výmena plynových kotlov za hybridné tepelné čerpadlá môže byť Svätým grálom hospodárnych riešení na poskytnutie obnoviteľnej energie, keďže využívanie 40% celej primárnej energie v EÚ môžeme priradiť budovám (z čoho 70% sa používa na vykurovanie priestoru a prípravu teplej pitnej vody) a keďže trh s rekonštrukciami predstavuje viac než 85% z celkového trhu.

Hybridné tepelné čerpadlo kombinuje tepelné čerpadlo s plynových kondenzačným kotlom. Obidva sa môžu využiť na potrebné vykurovanie priestoru v dome. V závislosti od požadovaného nastavenia prietokovej teploty a vonkajšej teploty môže zariadenie fungovať v režime len kotol, hybridnom režime (kotol a tepelné čerpadlo fungujú súčasne) alebo v režime len tepelné čerpadlo. Zariadenie je určené na minimalizovanie nákladov za energiu a berie pri tom do úvahy ceny za energie alebo využitie primárnej energie, v závislosti od preferencií používateľa. Výhody plynúce z týchto energetických úspor robia z tepelného čerpadla hybrid ideálne riešenie na výmenu plynových kotlov v domácnostiach.

Tepelné čerpadlo hybrid je vysoko flexibilné voči typu budovy a typu výhrevných telies (možnosť podlahového vykurovania aj radiátorov). Šetrí tiež vo veľkej miere životné prostredie a môže znížiť emisie CO2 pri nižších investičných nákladoch než iné existujúce technológie s obnoviteľnou energiou. Ako je ďalej vysvetlené, tepelné čerpadlo hybrid môže byť považované za veľmi hospodárne riešenie, ktoré pomáha plniť ciele EÚ 20-20-20.

Hybridné tepelné čerpadlo je špičkovo navrhnuté a, optimalizuje účinnosť, kompaktnosť a hluk. Umožňuje jednoduchú prevádzku a monitorovanie spotreby energie.

Daikin hybridné tepelné čerpadlo