3. marca 2017

Elektrorevízie

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie). Naša spoločnosť vykonává východiskové, periodické a mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení vo všetkých typoch objektov vrátane:

 • byty
 • kancelárske priestory
 • rodinné domy, chaty
 • verejné budovy (školy, galérie, divadlá)
 • komerčné priestory (nákupné centrá, predajne, supermarkety, sklady)
 • zdravotnícke zariadenia (ambulancie, kliniky, nemocnince)
 • priemyselné budovy
 • poľnohospodárske objekty
 • staveniská, záhrady, parky
 • rekreačné zariadenia
 • elektrickí nízkonapäťové prípojky

Odborné prehliadky a odborné skúšky sú vykonávané v súlade s platnými technickými normami a vyhláškami:

 1. elektrických inštalácií, podľa STN 33 2000-6, STN 33 1500
 2. bleskozvodov a systémov ochrany pred bleskom, podľa STN EN 62305
 3. elektrických spotrebičov, podľa STN 33 1610
 4. elektrického ručného náradia, podľa STN 33 1600
 5. elektrických častí strojov, podľa STN EN 60204

Ukážky našich prác