3. marca 2017

Elektroinštalácie

Naša spoločnosť poskytuje komplexnú škálu elektroinštalačných služieb.

  • kompletné elektroinštalácie bytov, domov, komerčných a priemyselných objektov
  • montáž svietidiel, lámp a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)
  • vnútorné elektroinštalácie v bytoch, domoch, v budovách a priemyselných objektoch do 1000V
  • oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000V
  • dodávka, montáž interiérových a exteriérových svietidiel, spínačov, zásuviek, snímačov, senzorov, videovrátnikov a domácich telefónov
  • montáž elektroinštalácie v rodinných domoch vrátane bleskozvodov a NN prípojok

Ukážky našich prác