Tepelné čerpadlá Samsung

3. marca 2017

Tepelné čerpadlá Samsung

Tepelné čerpadlo je z hľadiska prevádzkových prostriedkov výhodným ekonomickým riešením pre vykurovanie a ohrev úžitkovej vody. Návratnosť vyššej investície je závislá najmä od spôsobu jeho použitia a využitia. Pohybuje sa vo veľmi veľkom rozsahu a to od 2 do 12 rokov, prípadne aj viac. Najrýchlejšia návratnosť je vtedy, ak sa tepelné čerpadlo využíva celoročne a komplexne, napríklad na vykurovanie, na aktívne alebo pasívne chladenie, na prípravu teplej úžitkovej vody, na ohrev bazéna… Tepelné čerpadlá získavajú teplo z okolitého prostredia. Prevažne sú to vzduch, pôda, povrchová voda, podzemná voda, hlbinné horniny, ale aj odpadové médiá či už vzduch, voda alebo iné odpadové látky. Ponúkame tepelné čerpadlá výrobcov DAIKIN a SAMSUNG. V prípade špecifickej požiadavky zákazníka vieme zabezpečiť, t.j. dodanie, montáž a servis aj tepelné čerpadlá od iných výrobcov – ako sú napríklad Panasonic, Mitsubishi, Toshiba, LG, Gree, Fujitsu…

Plán efektívnosti využívania energie EÚ 2011

Používajte primárnu energiu, míňajte menej.

Cieľom “Plánu účinnosti využívania energie na rok 2011” je zníženie spotreby primárnej energie do roku 2020 až o 20 %. Štáty EU sa snažia šetriť peniaze znižovaním zbytočných energetických strát.

Samsung EHS - plán efektívnosti

Environmentálne značky a vyhlásenia

Divízia Samsung Electronics vynakladá trvalé úsilie, aby vyvíjala výrobky šetrné k životnému prostrediu s čo najnižším vplyvom na životné prostredie vo všetkých fázach výroby, od nákupu surovín po výrobu, dopravu, využitie a konečnú likvidáciu. Ohľady na ochranu životného prostredia sa uplatňujú pri vývoji každého produktu.

Technológie šetrné k životnému prostrediu a programy recyklácie výrobkov spoločnosti Samsung si získavajú vysoké uznanie prostredníctvom rôznych globálnych povolení a ocenení.

Environmentálne značky a vyhlásenia

Prečo sme vytvorili Samsung EHS

 • Globálne otepľovanie – Ľudská činnosť vedie k zvyšovaniu emisií skleníkových plynov (CO2).
 • Zásoby ropy dochádzajú! – Pretože sa cena ropy zvyšuje, potrebujeme obnoviteľné zdroje energie.
 • Neudržateľné zdroje – Stúpajúca ceny ropy vedie k zvyšovaniu prevádzkových nákladov spojených s vykurovaním domu.
 • Systém Samsung EHS – Systém EHS spoločnosti Samsung sa môže stať súčasťou vášho domu a môže vám zaistiť vykurovanie, teplú vodu a klimatizáciu – stačí len jeden systém.
 • Ušetríte peniaze – Prevádzkové náklady systému EHS môžu byť až o 30 % nižšie ako pri použití obvyklého systému s plynovým kotlom.
 • Zachovanie zelenej planéty – Pri účinnom využívaní obnoviteľných zdrojov namiesto obvyklých kotlov sa znižujú emisie (CO2) a naše planéta zostane zelená.

Systém tepelného čerpadla

Využitie obnoviteľnej energie z okolitého prostredia Tepelné čerpadlo využíva teplo z okolitého vzduchu, ktoré je zadarmo využiteľným obnoviteľným zdrojom energie, ku kúreniu a ohrievaniu vody. Systém s tepelným čerpadlom predstavuje účinné a ekologické riešenie pre váš domov.

Samsung - systém tepelného čerpadla

Vysoké sezónne COP

Vysoké sezónne COP znamená nižšie emisie CO2

Systém Samsung EHS dokazuje optimalizáciu výkonu pri vykurovaní pri aktuálnej prevádzkovej teplote, -2 °C až 2 °C, takže má vynikajúce SCOP,zodpovedajúce ekologickým smerniciam.

Samsung EHS - emisie CO2

Zmenšenie priestoru až o 50%

Ušetrite priestor, čas a zbytočne minuté peniaze

So systémom Samsung EHS ušetríte – vynaložíte nižšie náklady pri nákupe a inštalácii a budete potrebovať menej 50% priestoru na vonkajšiu jednotku.

Samsung EHS - šetrenie priestoru

Premyslený diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač s mnohými ľahko zapamätateľnými možnosťami.

Systém Samsung EHS je vybavený jednoduchým diaľkovým ovládačom s mnohými funkciami a rýchlym prístupom k štatistike, údajom o spotrebe energie a celkovým monitorovacím systémom.

Výhody tepelných čerpadiel Samsung EHS

Systém tepelných čerpadiel Samsung EHS je prvotriednym ekologickým systémom vykurovania a chladenia

 • Systém EHS Split – Tepelné čerpadlo VZDUCH – VODA
 • Systém EHS TDM – Tepelné čerpadlo VDUCH – VZDUCH/VODA
 • Kompletné riešenie kúrenia a klimatizovania
 • Kompaktné jednotky
 • Vynikajúca energetická účinnosť
 • Outing – funkcia pohotovostného režimu počas vašej neprítomnosti
 • Zobrazenie spotreby energie v reálnom čase
 • Systém pripravený na pripojenie solárneho panelu
 • Automatická prevencia zamrznutia

Vysoko účinná technológia, nízke prevádzkové náklady

Vysoko účinná technológia tepelného čerpadla zníži prevádzkové náklady. Systém Samsung EHS Mono môže mať prevádzkové náklady nižšie až o 36–60 % v porovnaní s nákladmi obvyklých systémov.

PALIVO OLEJ PLYN TEPELNÉ ČERPADLO(ELEKTRINA)
Cena paliva 0.974 (eur/liter) 0.0622(eur/kWh) 0.1478(eur/kWh)
Účinnosť 0.86 0.93 4.2 (A7/W35)

Nový, zelenejší spôsob vykurovania od spoločnosti Samsung

Systém Samsung EHS Mono má vďaka vysoko účinnej technológii tepelného čerpadla výrazne nižšie emisie CO2 ako obvyklé systémy s kotlom.

Palivo CO2 Emisie Faktor (kg/kWh)
Olej 0.26
Plyn 0.19
Elektrina 0.43
Palivo Účinnosť
Olej 0.86
Plyn 0.93
Konvenční TČ  3.0
EHS Mono 3.5(SCOP)

samsung znižuje emisie CO2

Využitie energie najvyššej svetovej triedy šetrite energiu účinným využíváním

Vylepšený kompresor a axiálny ventilátor s novým výmenníkom tepla dosahuje využitie energie na najvyššej svetovej úrovni.

samsung - účinné využitie energie

Máte možnosť ešte viac znížiť spotrebu energie užívateľ môže vykonávať určité zmeny v systéme!

Jednoduchá funkcia pohotovostného režimu
V pohotovostnom (stand-by) režime sa vypnú všetky funkcie systému, s výnimkou funkcie zabraňujúcej prasknutiu potrubia pri zmenách počasia. Systém môže také udržiavať nastavenou teplotu v dome i v dobe vašej neprítomnosti.

Zobrazenie spotreby energie v reálnom čase
Ukazovateľ (eco-level) zobrazuje úroveň spotreby energie (solárny panel, záložný kotol a záložné vykurovacie jednotky pre ohrev vody).

Zobrazenie stavu solárneho panela a záložného kotla
Systém ukazuje, kde je v prevádzke hybridné vykurovanie – solárny panel a záložný kotol.

Automatická ochrana pred zamrznutím
Ak nie ste v zime dlhšiu dobu v dome a vonkajšia teplota klesne pod bod mrazu, zapne systém automaticky prevádzku tepelného čerpadla a udržuje obeh vody. Bráni tak zamrznutiu vody v systéme.

Samsung - nízka spotreba energie

Vynikajúci výkon v studenom podnebí

Rovnaký výkon môžete očakávať aj v drsnom podnebí

Samsung EHS je v krajinách s chladným podnebím spoľahlivejší ako iné výrobky. Samsung EHS poskytuje nejlepší výkon pri vykurovaní pri nízkej okolitej teplote. Jeho vykurovacia kapacita pri -10 °C je približne 90%. Pri poklesu vonkajšej teploty sa spustí odmrazovanie, ktoré zabráni zamrznutiu výrobku.

Výkon klimatizácie Samsung

Vysoký vykurovací výkon pri nízkej teplote

Samsung EHS má vynikajúci výkon pri vykurovaní dokonca aj pri nízkej teplote, a to až o 40 % vyšší ako konkurenčné systémy. *Na základe technických údajov jednotlivých spoločností (jednofázový 14kW model).

Spoľahlivý výkon v mraze

Ak vonku mrzne, prejde systém Samsung EHS do režimu odmrazovania čo sa môže prejaviť na výkonu pri vykurovaní), napriek tomu bude mať zhruba o 39 % lepšiu vykurovaciu kapacitu ako výrobok konkurenčnej spoločnosti. *Na základe technických údajov jednotlivých spoločností (jednofázový 14kW model).

Výkon topenia bez odmrazovania - klimatizácia Samsung

Výkon topenia s odmrazovaním - klimatizácia Samsung

Novú klimatizácia DAIKIN a SAMSUNG

vrátane materiálu a montáže môžete mať už od 888,- € s DPH.