Tepelné čerpadlo Daikin

3. marca 2017

Tepelné čerpadlo Daikin

Tepelné čerpadlo Daikin je z hľadiska prevádzkových prostriedkov výhodným ekonomickým riešením pre vykurovanie a ohrev úžitkovej vody. Návratnosť vyššej investície je závislá najmä od spôsobu jeho použitia a využitia. Pohybuje sa vo veľmi veľkom rozsahu a to od 2 do 12 rokov, prípadne aj viac. Najrýchlejšia návratnosť je vtedy, ak sa tepelné čerpadlo využíva celoročne a komplexne, napríklad na vykurovanie, na aktívne alebo pasívne chladenie, na prípravu teplej úžitkovej vody, na ohrev bazéna… Tepelné čerpadlá získavajú teplo z okolitého prostredia. Prevažne sú to vzduch, pôda, povrchová voda, podzemná voda, hlbinné horniny, ale aj odpadové médiá či už vzduch, voda alebo iné odpadové látky. Ponúkame tepelné čerpadlá výrobcov DAIKIN a SAMSUNG. V prípade špecifickej požiadavky zákazníka vieme zabezpečiť, t.j. dodanie, montáž a servis aj tepelné čerpadlá od iných výrobcov – ako sú napríklad Panasonic, Mitsubishi, Toshiba, LG, Gree, Fujitsu…

Zníženie emisií CO2 a využitia primárnej energie s ohľadom na ciele EÚ 20-20-20

Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch ako zdroj (ASHP) patria medzi dobre zavedenú technológiu s obnoviteľným zdrojom na vykurovanie a chladenie budov. Postupom rokov sa ich návrh optimalizoval, aby sa zvýšila účinnosť (a znížila spotreba el. energie) a používané chladivá sa nahradili náhradami, ktoré sú vďaka ich nižšiemu potenciálu spôsobovať globálne otepľovanie (GWP), šetrnejšie k životnému prostrediu. Keďže jednotky ASHP využívajú vzduch je možné ich použiť ako zdroj vykurovania s obnoviteľnou energiou. Hlavnou slabinou jednotiek ASHP je však to, že ich účinnosť sa znižuje pri vyšších prietokových teplotách: pre určitý vykurovací výkon sa vyžaduje viac energie, čím je nižší koeficient výkonnosti (COP) a vyšší účet za energiu. Vyššie prietokové teploty sú potrebné, ak sa v dome používajú radiátory ako výhrevné telesá. Tepelné čerpadlá Hybrid ponúkajú na to riešenie kombináciou tepelných čerpadiel a plynových kondenzačných kotlov.

Vďaka inteligentnému prepínaniu medzi režimom tepelného čerpadla, hybridným režimom a prevádzkou kotla čerpadlá Hybrid spĺňajú 3 základné požiadavky Smernice 20-20-20:

  • Menej emisií CO2
  • Väčšie využitie obnoviteľnej energie
  • Menšie využitie primárnej energie oproti bežnej prevádzke

Flexibilita používania s ohľadom na vykurovací systém a vek/kvalitu izolácie budovy

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid je flexibilné ohľadom typu budovy, v ktorej je nainštalované a typu použitého vykurovacieho telesa. Je možné ho nainštalovať do každej budovy bez ohľadu na rok výstavby a kvalitu izolácie, pretože kombinuje technológiu plynového kondenzačného kotla s tepelným čerpadlom využívajúcim vzduch ako zdroj. Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid môže okrem toho pripravovať teploty prietoku vody od 25°C až do 80°C, čím je vhodné na použitie do príbytkov s každým typom výhrevného telesa, vrátane jednotiek fan-coil, podlahového vykurovania a radiátorov. Hybrid je možné použiť vo všetkých klimatických pásmach, so všetkými výhrevnými telesami a v každom type domu.

Princípy hybridnej prevádzky

Hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma nepretržite monitoruje systémové parametre a teploty. Maximalizuje systémovú účinnosť v reálnom čase a zakaždým prevádzkuje systém tým najúčinnejším spôsobom. Pri vykurovaní sa rozlišujú štyri rôzne prevádzkové režimy:
Stiahnuť brožúru

  • Prevádzkový režim Len tepelné čerpadlo
  • Prvý Hybridný prevádzkový režim
  • Druhý Hybridný prevádzkový režim
  • Prevádzkový režim Len kotol

Výmena plynových kotlov za hybridné tepelné čerpadlá môže byť Svätým grálom hospodárnych riešení na poskytnutie obnoviteľnej energie, keďže využívanie 40% celej primárnej energie v EÚ môžeme priradiť budovám (z čoho 70% sa používa na vykurovanie priestoru a prípravu teplej pitnej vody) a keďže trh s rekonštrukciami predstavuje viac než 85% z celkového trhu.

Hybridné tepelné čerpadlo kombinuje tepelné čerpadlo s plynových kondenzačným kotlom. Obidva sa môžu využiť na potrebné vykurovanie priestoru v dome. V závislosti od požadovaného nastavenia prietokovej teploty a vonkajšej teploty môže zariadenie fungovať v režime len kotol, hybridnom režime (kotol a tepelné čerpadlo fungujú súčasne) alebo v režime len tepelné čerpadlo. Zariadenie je určené na minimalizovanie nákladov za energiu a berie pri tom do úvahy ceny za energie alebo využitie primárnej energie, v závislosti od preferencií používateľa. Výhody plynúce z týchto energetických úspor robia z tepelného čerpadla hybrid ideálne riešenie na výmenu plynových kotlov v domácnostiach.

Tepelné čerpadlo hybrid je vysoko flexibilné voči typu budovy a typu výhrevných telies (možnosť podlahového vykurovania aj radiátorov). Šetrí tiež vo veľkej miere životné prostredie a môže znížiť emisie CO2 pri nižších investičných nákladoch než iné existujúce technológie s obnoviteľnou energiou. Ako je ďalej vysvetlené, tepelné čerpadlo hybrid môže byť považované za veľmi hospodárne riešenie, ktoré pomáha plniť ciele EÚ 20-20-20.

Hybridné tepelné čerpadlo je špičkovo navrhnuté a, optimalizuje účinnosť, kompaktnosť a hluk. Umožňuje jednoduchú prevádzku a monitorovanie spotreby energie.

Daikin hybridné tepelné čerpadlo

Novú klimatizácia DAIKIN a SAMSUNG

vrátane materiálu a montáže môžete mať už od 888,- € s DPH.